آموزش بازی باکارات

بازی باکارات یکی‌از محبوب ترین و آسان ترین بازی های کازینویی است. این بازی بصورت تک نعفره و چند نفره در سایت وان اکیس بت در دسترس است. این دو سبک بازی با هم تفاوتی ندارند و در بازی چند نفره بازی کاربران ارتباطی با هم ندارد ولی شما میتوانید با انجام بازی چند نفره بازی در کاربران را ببنید و آموزش ببنید.

در این بازی شما باید پیشبینی کنید کدام یک از دست های بانکر (banker) یا بازیکن (player) به عدد ۹ نزدیکتر است یا این دو دست مساوی (tie) میشوند.

در بازی باکارات پخش کننده یا دیلر ۲ کارت در قسمت بانکر و ۲ کارت در قسمت بازیکن قرار میدهد( ممکن است ۳ کارت نیز قرار داده شود) که بعد از آن دست ها مقایسه شده و برنده مشخص میشود.

فرق باکارات و بلک جک: در بازی باکارت بر خلاف بلک جک دست تمام بازیکنان دور میز یکی است ولی در بلک جک هر بازیکن یک دست متفاوت دارد.

امتیاز کارت ها در بازی باکارات: امتیاز کارت های شاه، بی بی، سرباز و ۱۰ معادل صفر میباشد. آس معادل یک است. ۲ تا ۹ امتیازشان معادل خود آنها است.

اگر مجموع امتیاز کارت ها از ۱۰ بیشتر شود ۱۰ امتیاز از آنها کم میشود تا بتوان مقایسه کرد. مثلا مجموع امتیاز دو کارت ۷ و ۹ میشود ۱۶ که ۱۰ امتیاز کم شده و معادل ۶ در نظر گرفته میشود.

در چه صورت دیلر کارت سوم را پخش میکند؟

 1. اگر دست بازیکن توقف کند و ارزش کارت های بانکر ۵ یا کمتر از ۵ باشد، دیلر به بانکر کارت سوم را میدهد.

 2. اگر مجموع امتیاز کارت های بانکر و بازیکن ۸ یا ۹ شود دست هر دو متوقف شده و دیگر کارت سومی در کار نیست و این قانون ارجح است.

 3. اگر مجموع امتیاز کارت های بازیکن ۵ یا کمتر از ۵ باشد، دیلر به بازیکن کارت سوم را میدهد.

 4. اگر بازیکن کارت سوم دریافت کند ادامه کار بانکر طبق حدول زیر است.

جدول

شرط های اصلی بازی باکارات:

 

 1. شرط روی دست بانکر: به معنی شرط بستن بر روی برنده شدن دست بانکر است و ضریب آن ۱/۱ یا ۲۲ اعشاری است.

 2. شرط روی دست بازیکن: به معنی شرط بستن بر روی برنده شدن دست بازیکن است و ضریب آن ۱/۱ یا ۲۲ اعشاری است.

 3. شرط مساوی: به معنی شرط بستن بر روی مساوی شدن دو دست است و ضریب آن ۱/۸ یا ۹۹ اعشاری است.

شرط های کناری بازی باکارات:

 

 1. جفت آوردن بازیکن: دو کارت اول بازیکن یکی است. ضریب آن ۱/۱۱ یا ۱۲ اعشاری است.
 2. جفت آوردن بانکر: دو کارت اول بانکر یکی است. ضریب آن ۱/۱۱ یا ۱۲ اعشاری است.
 3. بونوس بانکر: دست بانکر از دست بازیکن قوی تر است. ضریب آن در زیر توضیح داده شده است.
 4. بونوس بازیکن: دست بازیکن از دست بانکر قوی تر است. ضریب آن در زیر توضیح داده شده است.

ضرایب شرط های بونوس:

 

 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۹ امتیاز برنده شود: ۱/۳۰ یا ۳۱ اعشاری
 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۸ امتیاز برنده شود: ۱/۱۰ یا ۱۱ اعشاری
 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۷ امتیاز برنده شود: ۱/۶ یا ۷ اعشاری
 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۶ امتیاز برنده شود: ۱/۴ یا ۵ اعشاری
 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۵ امتیاز برنده شود: ۱/۲ یا ۳ اعشاری
 • دست غیر طبیعی با اختلاف ۴ امتیاز برنده شود: ۱/۱ یا ۲ اعشاری
 • دست طبیعی برنده: ۱/۱یا ۲ اعشاری
 • دست طبیعی مساوی: لغو شرط

دست طبیعی: ترکیب دو دسته کارت که مجموع امتیاز آن ها ۸ یا ۹ شود.

دست غیر طبیعی: ترکیب دو دسته کارت که مجموع امتیاز آن ها ۸ یا ۹ نمیشود.

نحوه شرط بندی در بازی باکارات:

 

 1. انتخاب ژتون
 2. گذاشتن شرط
 3. تایید شرط
 4. دیلر کارت ها را پخش میکنید
 5. مقایسه دو دست

اصطلاحات:

Clear bet: تمام شرط هایی ک تایید نشده اند پاک میشوند.

Rebet: شرط بندی دوباره با همان ژتون های بازی قبلی

Undo: برگرداندن آخرین تغییر شرط بندی

Redo: عکس عمل undo