آموزش بیست و یک (بلک جک)

بازی بیست و یک (بلک جک) یا یکی از بهترین بازی های کازینویی است ک میتوانید در سایت وان ایکس بت بازی کنید.

بازی بیست و یک (بلک جک) یا چگونه انجام میشود؟

در بازی بیست و یک (بلک جک) یا شما باید پخش کننده کارت را شکست دهید. اگر مجموع اعداد دست شما نسبت به دست پخش کننده به عدد ۲۱ نزدیکتر باشد شما برنده هستید.

در بازی بیست و یک (بلک جک) یا چگونه شکست میخورید؟

اگر مجموع اعداد دست پخش کننده به ۲۱ نزدیکتر باشد یا مجموع اعداد دست شما بیشتر از ۲۱ باشد شما  بازنده هستید.

ارزش کارت ها در بازی بیست و یک (بلک جک) یا :

ارزش کارت های ۲ تا ۱۰ به همان اندازه شماره روی کارت است مثلا ۱۰ خشت یا ۱۰ پیک ارزش ۱۰ دارند.

ارزش هر کدام از کارت های بی بی و شاه و سرباز ۱۰ است.

ارزش کارت آس یا تک ۱ یا ۱۱ است که میتواند بسته به دست شما بهترین کارت باشد.

بازی بیست و یک (بلک جک) یا چگونه شروع میشود؟

شما و پخش کننده هر کدام دو کارت دریافت میکنید. یک کارت از کارت های پخش کننده مشخص است. شما با توجه به دو کارتی که در دست دارید باید تصمیم بگیری ک آیا کارت بیشتری میخواهید یا خیر. در پایان سه نتیجه وجود دارد

شما برنده میشوید و پولی را که شرط بسته شده را میبرید.

شما میبازید و پولتان را از دست میدهید.

بازی مساوی میشود یعنی ارزش دست شما با پخش کننده یکی است (push) که شما پولتان را از دست نمیدهید و بازی به دست بعد کشیده میشود.

اصطلاحات در بازی بیست و یک (بلک جک) یا :

هیت (HIT): زمانی که شما فکر میکنید ارزش دو کارتتان پایین است و نیاز به کارت بیشتری دارید با یک انگشت روی میز میزنید و کارت دریاف میکنید. به این عمل هیت (HIT) میگویند.

استند (STAND): زمانی که شما دیگر کارت نمیخواهید و دست خود را بسته اید. در این زمان پخش کننده با نشان دادن کارت دومش تصمیم بعدی خود را نشان میدهد.

دابل دون (DOUBLING DOWN): زمانی که شما با دیدن دو کلرت خود این حدس را میزنید که احتمال برنده شدن شما زیاد است، میتوانید شرطی را که بسته اید را دو برابر کنید. مثلا وقتی مجموع دو کارت شما ۱۱ است با کارت سوم احتمال نزدیک شدن شما به ۲۱ زیاد است و میتوانید این کار را انجام دهید. ولی این را بدانید که کارت سوم کارت آخر است و کارت بیشاری دریافت نمیکنید.

اسپلیتینگ (Splitting): تقسیم کردن شرط بدین معنا است که شما به ازای گذاشتن همان شرط اولیه دو کارت خود را به دو دست متفاوت تقسیم کنید و پخش کننده باید با دو دست شما رقابت کند. این کار زمانی مناسب است ک دو کارت مساوی با ارزش بالا دارید تا هر دو دست برنده باشند. مثلا دوتا کارت ۸ دارید.

سورندر (Surrender): شما میتوانید با استفاده از این آپشن با دیدن ۲ کارت خود و قبل از اینکه پخش کننده بازی کند با از دست دادن نصف پولی ک شرط بسته اید خود را بازنده اعلام کنید.