آموزش نحوه بازی پوکر

پوکر یک نوع بازی با ورق میباشد که امروزه در سرتاسر جهان طرفداران بسیاری پیدا کرده است. یکی از راه هایی ک شما میتوانید بازی پوکر بصورت آنلاین انجام دهید سایت وان ایکس بت (1xbet) میباشد.

آموزش بازی پوکر  Texas hold’em (تگزاس هولدم):

نحوه توزیع کارت ها:

در ابتدا با استفاده از قرعه یک نفر به عنوان کارت پخش کن یا Dealer انتخاب میشود. در بازی ها بعدی در جهت عقربه های ساعت بازیکن دیلر عوض میشود.

دیلر باید به از نفر بعد از خود شروع کند و در جهت عقربه های ساعت به هر بازیکن یک کارت بدهد و این کار را برای دو دور انجام دهد و در انتها نفری دو کارت داشته باشند.

دیلر یک کارت را کنار گذاشته و سه کارت بعد را تحت عنوان Flop رو میکند.

بعد از رو شدن کارت های فلاپ یک دور شرط بندی انجام میشود.

سپس دیلر یک کارت را میسوزاند و کارت بعدی را تحت عنوان Turn رو میکند.

سپس یک دور دیگر شرط بندی انجام میشود.

سپس دیلر یک کارت دیگر را میسوزاند و کارت River را رو میکند.

بعد از گذاشتن پنجمین کارت و آخرین کارت یک دور دیگر شرط بندی انجام میشود و بعد از آن کارت های بازیکن ها رو میشود و برنده تعیین میشود.

شرط بندی یا Betting

قبل از هر بازی بازیکن ها باید از طریق صندوق به اندازه نیاز چیپ یا Chip تهیه نمایند. این چیپ ها حکم پول نقر را دارند و هرکدام با توحه به رنگشان ارزش خاص خود را دارند.

بیگ بلایند یا Big Blind: در بازی پوکر به حداقل پول مورد نیاز یا همان چیپ مورد نیاز برای ورود به بازی میگویند که از قبل مشخص است.

اسمال بلایند یا Small Blind: در بازی پوکر اولین نفر بعد از دیلر باید نصف بیگ بلایند را قبل از دریافت کارت ها بگذارد که به او اسمال بلایند یا Small Blind میگویند.

نفر بعد از اسمال بلایند باید به اندازه بیگ بلایند یا کل شرط پول بگذارد.

BB و SB الزامی میباشد.

بعد از اینکه دیلر کارت ها را پخش کرد شرط بندی از نفر بعد از بیگ بلایند شروع میشود.

در شرط بندی پوکر هر کس که میخواهد ادامه بدهد باید به اندازه بیگ بلایند پول بگذرد در غیر اینصورت Fold میدهد و کنار میرود.

در پوکر اگر بازیکنی کارت های خود را با پتانسیل بالا میداند میتواند میزان پول خود را افزایش دهد یا Raise. حداقل میزانی که یک بازیکن میتواند Raise کند به اندازه یک بیگ بلایند میباشد.

حداکثر میزان افزایش یا Raise به سه دسته تقسیم میشود:

  1. Limit: حداکثر میزان افزایش یک BB است و برای ۴ دور میتوان انجام داد.
  2. No-Limit: میزان افزایش محدودیتی ندارد.
  3. Pot limit: حداکثر اندازه افزایش کل پولی است که تا الان بر روی میز جمع شده است.

بعد از افزایش همه بازیکن ها باید یا به اندازه ای که افزایش داده شده پول بگذراند یا Fold دهند و پولی که تا الان گذاشته اند را از دست بدهند.

بعد از انجام دور اول شرط بندی سه کارت Flop برای تمام بازیکن ها رو میشود. و دور بعد شرط بندی شروع میشود.

در این دور نیز هر بازیکن میتواند Raise و یا Fold و یا check انجام دهد.

Check: ادامه بازی بدون افزایش یا Raise

بعد از دور اول یک کارت دیگر تحت عنوان Turn رو میشود و یک دور دیگر شرط بندی بل شرایط قبلی انجام میشود.

بعد از دور دوم یک کارت دیگر تحت عنوان River رو میشود و دور آخر شرط بندی انجام میشود.

بعد از انجام دور آخر شرط بندی اگر بیش از یک نفر باقی مانده باشد Show down اتفاق می افتد و بازیکن ها کارت های خود را رو میکنند و برنده تمام پول ها را جمع میکند.

اگر دو یا چند نفر دست هایشان مشابه باشند، پول بین برنده ها تقسیم‌ میشود(Split).

انواع دست ها به ترتیب ارزش در بازی پوکر:

رویال فلاش (royal flush): ۵ کارت آس، شاه، بی بی، سرباز و ده از یک خال.

استریت فلاش  (straight flush): ۵ کارت پشت سر هم از یک خال

کاره (four of a kind یا quad): ۴ کارت یکسان از ۴ خال مثلا ۴ تا شاه

فول هاس (full house): ۳ کارت شبیه هم و دو کارت دیگر نیز شبیه هم مثلا ۳ تا بی بی با ۲ تا سرباز

رنگ یا فلاش (flush): ۵ ورق از یک خال که پشت سر هم نیستند.

ردیف (straight): ۵ ورق پشت سر هم از خال های متفاوت.

سه تا از یک نوع ( three of a kind): سه کارت مثل هم.

دو جفت (two pair): دو جفت از کارت های مثل هم.

یک جفت (pair): دو کارت مثل هم.

بش (high card): ۵ کارت بدون هیچگونه دسته بندی