آموزش بازی رولت

بازی رولت به این صورت است که باید بر روی یک شماره مثلا ۳ یا تعدادی شماره یا رنگ مشکی و یا رنگ قرمز و یا زوج یا فرد شرط بندی کنید. مسئول میز رولت، چرخ رولت را در یک جهت و و توپ رولت را در  جهت مخالف آن میچرخاند و بعد چند دور چرخش سرعت توپ کم میشود و درون یکی از خانه های آن چرخ با رنگ و شماره مشخص می ایستد که آن خانه برنده است.

انواع رولت روسی:

  1. اروپایی: دارای خانه هایی از شماره ۰ تا ۳۶ است

  2. آمریکایی: علاوه بر خانه های ۰ تا ۳۶ دارای خانه ۰۰ نیز میباشد.

انواع شرط در بازی رولت:

شرط مستقیم (straight up bet) با ضریب 1:35

در این شرط که به آن شرط تک شماره (single number bet) نیز میگویند شما یک بر روی یک عدد خاص شرط بندی میکنید. مثلا روی عدد ۳ به میزان ۱۰ هزار تومن شرط میبندید که اگر توپ در خانه عدد ۳ قرار گیرد شما مبلغ ۳۵۰ هزار تومن برنده میشوید.

شرط قیچی (split bet) با ضریب 1:17

زمانی که ژتون را بر روی خط بین دو عدد قرار دهید مثلا بین ۲ و ۳ که هر کدام از این اعداد برنده شوند ۱۷ برابر پولی که با آن شرط بستید را سود میکنید.

شرط جاده (street bet) با ضریب 1:11

در شرط جاده شما بر روی ۳ عدد پشت سر هم در یک ردیف شرط میبندید که اگر هر کدام از این اعداد برنده شوند ۱۱ برابر پول شرط بندی سود میکنید.

 شرط گوشه (corner bet) با ضریب 1:8

در شرط گوشه شما بر روی ۴ عدد شرط بندی میکنید و ژتون را بر روی نقطه مشترک اون ۴ عدد که بصورت مربع انتخاب شده اند قرار میدهید.

شرط خطی (line bet) با ضریب 1:5

در شرط خطی شما بر روی ۶ عدد که در دو ردیف قرار دارند شرط میبندید.

شرط ستون (column bet) با ضریب 1:2

در شرط ستون شما بر روی اعداد داخل یکی از ۳ ستون موجود میبندید.

شرط دوجین یا ۱۲ تایی(dozen bet) با ضریب 1:2

در شرط دوجین شما بر روی اعداد داخل یکی از ۳ قسمت ۱۲ تایی مستطیل شرط بندی میکنید.

شرط پول برابر (even-money bet) با ضریب 1:1

در شرط پول برابر شما دقیقا برابر با پولی ک شرط بسته اید برنده میشوید که سه حالت دارد:

  1. شرط بر روی اعداد زوج یا فرد
  2. شرط بر روی رنگ قرمز یا مشکی
  3. شرط بر روی اعداد ۰ تا ۱۸ یا ۱۹ تا ۳۶

نحوه شرط بندی بازی رولت در  سایت وان ایکس بت:

در سایت وان ایکس بت شما یکی از ژتون ها با مبلغ مورد نظر را انتخاب میکنید و سپس ژتون را  بر روی میز داخل قسمت مورد نظر قرار میدهید. با هر بار کلیک در قسمت مورد نظر میزان شرط خود را افزایش میدهید.

گزینه undo: با این گزینه آخرین تغییری ک در میز داده اید برگردانده میشود.

گزینه double: با این گزینه شما میتوانید میزان مبلغ شرط بندی خود را دو برابر کنید.