آموزش بازی تخته نرد

بازی تخته نرد یکی از محبوب ترین و کهن ترین بازی های ایران و جهان است که این بازی فوق العاده فکری ریشه در کشور هندوستان دارد و قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد.

وسایل مورد نیاز برای انجام بازی:

 

  1. تخته نرد که به آن تخته شیر نیز میگویند

  2. ۱۵ مهره سیاه و ۱۵ مهره سفید

  3. ۲ عدد تاس

  4. جام تاس یا تاس ریز

  5. تاس دوبل

در ایران از جام تاس و تاس دوبل کمتر استفاده میشود ولی در کشورهای دیگر رواج دارد.

فلسفه تخته نرد که برمیگردد به باورهای زرتشتیان باستان:

۳۰ مهره که نشانگر ۳۰ شبانه روز ماه است.

۲۴ خانه که نشانگر ۲۴ ساعت شبانه روز است.

۴قسمت زمین که نشانگر ۴ فصل است.

۵ قسمت بازی که نشانگر ۵ وقت یک شبانه روز است.

۲ رنگ سیاه و سفید که نشانگر شب و روز است.

زمین بازی نشانگر آسمان است.

تاس نشانگر ستاره بخت و اقبال است.

گردس تاس ها نشانگر گردش ایام است.

مهره ها نشانگر انسان ها است.

گردش مهره در زمین نشانگر حرکت انسان ها یا زندگی است.

برداشتن مهره ها در انتها بازی نشانگر مرگ انسان هاست.

آموزش نحوه بازی تخته نرد:

چیدن مهره ها: شما به دو صورت میتوانید مهره ها بچینید. اگر شما از قسمت بالا سمت راست شروع به چیدن کنید باید بر خلاف جهت عقربه های ساعت بازی کنید ولی اگر از قسمت بالا سمت چپ بچینید باید در جهت عقربه های ساعت بازی کنید.

نحوه چیدن به این صورت است که اگر از سمت راست و بالای زمین بچینید در خانه ۲۴ دو مهره و در خانه روبرو یعنی خانه ۱۳ باید ۵ مهره قرار دهید. در قسمت پایین سمت چپ زمین بازی در خانه ۸ باید ۳ عدد مهره قرار دهید و در قسمت راست پایین زمین در خانه ۶ باید ۵ مهره قرار دهید. خانه ۱ همان خانه اول در زمین شما یا زمین سمت راست و پایین میباشد.

شروع بازی:

برای شروع بازی دو بازیکن تاس انداخته و هر کی بیشتر آورد رنگ مهره و نحوه چیدن را انتخاب میکند و شروع کننده بازی است.

قوانین حرکت مهره ها در بازی تخته نرد:

  1. مهره نمیتواند وارد خانه بسته شود. به خانه ای که بیشتر از ۱ مهره حریف وجود داشته باشد خانه بسته میگویند.
  2. اگر تاس های بازیکن ۲ و ۶ باشد میتواند یک مهره را ۸ خانه و یا یک مهره را ۲ خانه و مهره دیگری را ۶ خانه جابجا کند.
  3. اگر بازیکنی جفت بیاورد باید ۴ بار از آن عدد استفاده کند مثلا اگر بازیکن جفت ۳ بیاورد باید ۴ حرکت ۳ خانه ای انجام دهد.
  4. بعد از انداختن تاس بازیکن باید حرکت های هود را انجام دهد غیر اینکه تمام خانه های مقصد بسته باشند.
  5. هر بازیکن میتواند هر تعداد مهره که میخواهد در هر خانه قرار دهد.

هد از انجام بازیی تخته نرد خارج کرد مهره ها است و برای این کار باید ایتدا تمام مهره ها را وارد خانه خود یعنی قسمت پایین سمت راست زمین کنید و سپس آنها را از زمین خارج کنید.

اصطلاحات بازی تخته نرد:

چیدن: قرار دادن مهره ها در زمین را چیدن گویند.

خان افشار: به خانه شماره ۵ زمین شما و حریف خان افشار میگویند.

افشار گیری: تصاحب خانه شماره ۵ حریف.

اسیر: قرار گرفتن دو مهره در زمین حریف و خانه ۲۴.

فرار: قرار دادن مهره های تک بر روی دیگر مهره ها.

جفت: عدد دو تاس مثل هم باشند.

دو کور: به جفت ۱ دوکور گویند.

درب خانه: خانه شماره ۷ هر بازیکن.

خال خان: خانه شماره ۱

کوه خانه: به خانه ای که بیشتر از ۵ مهره در آن قرار دارد.

پل: مهره های خانه ۱۳.

گشاد دادن: وقتی که یک مهره را بصورت تک در یک خانه قرار میدهید.

خانه مرشد: خانه ۳ زمین خود

ته خانه: خانه های شماره ۱و۲

مارس: زمانی که قبل از اینکه بازیکن مهره ای خارج کند شما تمام مهره های خود را خارج کرده باشید.

سگ مارس: زمانی که شما مارس کردید و بازیکن در زمین شما مهره دارد.

خان: هر یک از ۲۴ خانه بازی.